”Big data” har vi lämnat därhän; nu råder istället hausse kring ”datadrivna” processer. I teorin ett konkret steg i rätt riktning från ett sammelsurium av ”Big data”. Men i praktiken inte helt enkelt att anpassa till den egna verksamheten och i synnerhet inte för att skapa ett bättre långsiktigt resultat.

Men hur kan man då använda data som verkligen påverkar försäljningen?

Vår utgångspunkt är att ”benchmarka” de delar i en säljprocess som vi kan påverka nu. För det handlar lika mycket om ett ”mindset”; att initiera, realisera en enkel och hållbar strategi. Självklart med utgångspunkt från reella problem.

Konkret så gör vi det med data från våra kunders säljmöten. Vi tar idag in all rådata från säljmötet. Vad vi sedan gör med den utgår från kundens prioriterade utmaningar. Det handlar om att avgränsa och hålla det enkelt i form av användbar data för meningsfull och affärskritisk analys.

Datadriven försäljning

Exempel på delar i en säljprocess som vi kan fokusera på:

  • Förståelse av värden i kunddialogen
  • Långa säljcykler
  • Låg avslutningsfrekvens
  • Obefintlig, gemensam säljprocess
  • Bristande relation mellan marknad- och säljavdelning

Ett insteg till datadriven och modern försäljning

Yooba utvecklar säljorganisationer genom att stötta säljaren i kunddialog med anpassad filhantering och att generera mötesdata i realtid. Med Yoobas verktyg kan företag frigöra administrativ tid från säljaren, skapa mer kvalitativa säljmöten och validerade säljprocesser.


Gamla Torget 3
602 24 Norrköping
+46 (0)11 12 20 90
Grev Turegatan 19
114 38 Stockholm
+46 (0)8 410 035 40
101 Great Road, Suite 147
Bedford, MA 01730
USA+1 (781) 275-2211
Introduction to Yooba

 

×

Jag vill veta mer!

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för samtal om hur vi kan hjälpa er med mobila lösningar och högre säljeffektivitet.

[LandingPageForm]

×

Fyll i dina uppgifter för deltagande.

[frukostseminarie]

×