Beroende på produkt, individ och interna strukturer så kan man i de allra flesta fall se varierande drag av båda delarna. Om vi fortfarande håller oss i en generell kontext, men ser på hur modern och framgångsrik försäljning kan ske, så måste den bli mer ”vetenskaplig” (här kan vi nu ta av oss den akademiska hatten).

Studier* och logiken understryker detta.

Framgångsrika säljorganisationer kan inte leva kvar i den gamla världen och förlita sig på att utvecklas med individuella säljprestationer, egenskaper eller anekdoter. Det måste finnas ett ramverk som fungerar som referens och styrmedel för att förbättra både individens, men framförallt organisationens resultat. Att skapa en validerad process som appliceras på hela organisationen och ”skalar upp” försäljningen.

”Vetenskapen” bottnar således, i all sin enkelhet, i metodik (struktur) och data (beslutsunderlag).

 

datadriven försäljning, dynamisk säljprocess

 

Jag har tidigare resonerat kring behovet av att arbeta med en metodik. För cirka 80 % av era säljare så kan en befintlig metodik egentligen bara göra allt bättre. Dina toppsäljare kan konsten att sälja, men resterande behöver stöd.

Steget därifrån blir att kunna realisera och följa upp en metodik. Rätt verktyg skapar en naturlig övergång från teori och praktik, och rätt verktyg ger dig data på hur metodiken tillämpas.

Detta påverkar er position i kundens näringskedja

Kopplat till olika nivåer av en säljprocess; den slumpmässiga, den informella, den formella och den dynamiska är även er möjlighet att förflytta er position hos era kunder. Från exempelvis återförsäljare, till underleverantör, till en mer konsultativ roll, till strategisk partner och så vidare.

Det handlar om att göra era säljare till experter för att skapa mer långsiktiga och lönsamma kundrelationer.

Utan ett ”vetenskapligt” perspektiv för förstå hur ni presterar, och givet detta, vad ni kan förbättra så blir det svårt att göra skillnad.

 

* CSO Insights – ”Sales Optimization Report”, Salesforce – ”State of Sales”
Introduction to Yooba

 

×

Jag vill veta mer!

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för samtal om hur vi kan hjälpa er med mobila lösningar och högre säljeffektivitet.

[LandingPageForm]

×

Fyll i dina uppgifter för deltagande.

[frukostseminarie]

×