Lead-till-kund konverteringen definieras av antalet leads som blir betalande kunder. Genom att kunna mäta och se vilket innehåll; kampanjer, produktkategorier etc. som konverterar, så kan säljeffektiviteten höjas. Innehåll och strategier kan revideras om nödvändigt och framförallt kan dessa ändringar distribueras ut direkt till säljare på fältet.

Helt nya möjligheter att påverka resultatet i nuvarande kvartal. Inte nästa.

Historik säljpresentation

Historik säljpresentation


Mätbarhet:
Mät avsluts-ration över tid. Hur många avslut sker över en tidsperiod i förhållande till antalet leads, jämfört med en annan tidsperiod? Detta kan även appliceras på enskilda produktkategorier eller kampanjer.

Ett insteg till datadriven och modern försäljning

Yooba utvecklar säljorganisationer genom att stötta säljaren i kunddialog med anpassad filhantering och att generera mötesdata i realtid. Med Yoobas verktyg kan företag frigöra administrativ tid från säljaren, skapa mer kvalitativa säljmöten och validerade säljprocesser.


Gamla Torget 3
602 24 Norrköping
+46 (0)11 12 20 90
Grev Turegatan 19
114 38 Stockholm
+46 (0)8 410 035 40
101 Great Road, Suite 147
Bedford, MA 01730
USA+1 (781) 275-2211
Introduction to Yooba

 

×

Jag vill veta mer!

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för samtal om hur vi kan hjälpa er med mobila lösningar och högre säljeffektivitet.

[LandingPageForm]

×

Fyll i dina uppgifter för deltagande.

[frukostseminarie]

×