Lead-till-kund konverteringen definieras av antalet leads som blir betalande kunder. Genom att kunna mäta och se vilket innehåll; kampanjer, produktkategorier etc. som konverterar, så kan säljeffektiviteten höjas. Innehåll och strategier kan revideras om nödvändigt och framförallt kan dessa ändringar distribueras ut direkt till säljare på fältet.

Helt nya möjligheter att påverka resultatet i nuvarande kvartal. Inte nästa.

Historik säljpresentation

Historik säljpresentation


Mätbarhet:
Mät avsluts-ration över tid. Hur många avslut sker över en tidsperiod i förhållande till antalet leads, jämfört med en annan tidsperiod? Detta kan även appliceras på enskilda produktkategorier eller kampanjer.

Introduction to Yooba

 

×

Jag vill veta mer!

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för samtal om hur vi kan hjälpa er med mobila lösningar och högre säljeffektivitet.

[LandingPageForm]

×

Fyll i dina uppgifter för deltagande.

[frukostseminarie]

×