I den bästa av världar så har säljaren ständigt inbokade möten med säljkvalificerade leads. Men trots det faktum att det idag finns otroligt många spännande verktyg och metoder att skapa dessa förutsättningar, så är det fortfarande lite av en utopi. Av flera anledningar, vilket också leder oss osökt till de många möten med kunder som inte är helt varma och där ni som leverantör inte har relationen med dom ännu.

lead-tunnel_säljeffektivitet_yooba2

Vi har under årens lopp försökt borra oss in i säljarnas vardag för att förstå problemen som de ofta stöter på. Många gånger hamnar fokus på något som säljaren inte är förberedd på. I de fall får inte standardiserade, och ibland kundanpassade (men) fördefinierade, presentationer får någon att part att jubla. Självklart så når den karismatiske personen ändå fram, men för de resterande genomsnittliga 80% som står för 40% av försäljningen, behövs all möjlig stöttning för att skapa en relevant dialog och förtroende för att komma vidare i processen.

Att det idag blir alltmer viktigt med själva mötet är en verklighet som vi alla behöver agera på. Något som stöttar våra egna och våra kunders erfarenheter är en benchmark-rapport somhar har tagit fram vilken också styrker detta. Fritt översatt “Resultaten av dåliga kundmöten”.

Summering:

  • 60% av (köpande) respondenter upplever ofta eller ibland dåliga säljmöten
  • 72% av (säljande) respondenter anser att det finns tydliga kopplingar mellan dåliga möten och tappade intäkter (förlorade affärer)
  • För 70% av säljande företag kan det ta månader och år att återskapa en bra relation med kunder som har upplevt dåliga möten

Vi kan själva addera, utifrån egna erfarenheter och vad många kunder har beskrivit – Man vet inte vem ska träffa? Många roller hos kunderna är involverade i köpprocceserna och framförallt i möten. Dessa i sin tur köper av olika anledningar. Du måste nå fram till alla.

Och framförallt så är dåliga möten väldigt kostsamma.

Demand Metric lyfter fram ett mer effektivt samarbete mellan sälj- och marknadsavdelningen som en nyckel till större framgång, därtill verktyg som möjliggör ett tydligare gemensamt fokus mellan dessa. Vi ser definitivt samma väg att gå för att hela tiden distribuera ut relevant innehåll till säljkåren. Vid mer komplex försäljning ser vi även möjligheter att applicera en metodik relaterad till hur säljpresentationer är uppbyggda. Men framförallt att se till att säljkåren har allt de behöver. Tillgängligt, uppdaterat och alltid på fickan.

 

Denna två dagars lands kallt väder i Peking nästan lika nordost, söder om  BalklänningarYangtzefloden har snö, behöver du inte bära Qiuku det? Du tycker inte om att bära det eftersom Qiuku Qiuku bär spänd, särskilt i fredstid Stovepipe byxor är, men inte gå igenom? Idag, de lär dig att bära Qiuku trevlig blandning av Dafa. Hej, i själva verket inget fel, är att bära en lite fett byxor sjunga. Så hur kan en lite fettbyxor med det?

http://magentoexperten.se/billmate-partners/

http://www.manarb.se/?attachment_id=514

http://magasinetnovell.se/2008/02/29/vi-valja-ratt-klanning

http://yachtie.se/shipping-info/

http://www.brollopsklanningaronline.com/svenska-mode-klassiska-brollopsklanningar-online-pa.html

Introduction to Yooba

 

×

Jag vill veta mer!

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för samtal om hur vi kan hjälpa er med mobila lösningar och högre säljeffektivitet.

[LandingPageForm]

×

Fyll i dina uppgifter för deltagande.

[frukostseminarie]

×