Vårt erbjudande

Vi är alla mitt inne i en pågående ”digitaliseringsprocess”. Ur ett försäljningsperspektiv så utgår digitaliseringen ofta ur ett strategiskt ledningsperspektiv – ”ett nytt sätt att sälja” och slutar i en ”front end-funktion” för säljaren. Vårt mål och utmaning är att ständigt bidra med värden och funktioner rakt igenom hela det flödet.

}

Frigör tid för att sälja mer

Importera befintliga PowerPoint-presentationer till Yooba, låt dessa fungera som centrala presentationer som säljarna utgår från och anpassar till sina egna.

Interaktivitet främjar dialog

Välj en mall som passar er metodik eller strategi. Våra olika mallar erbjuder olika funktioner, men det vi i grunden alltid gör är att dela upp presentationen i sektioner. Syftet är att skapa en mer dynamisk navigering i motsats till en linjär.

i

Tillgänglighet på riktigt

Beroende på den mall ni använder så ges möjligheter att integrera dokument och andra filer direkt på slides. Referenscase, produktblad, prislistor, videos url’er och motsvarande blir lättillgängligt och användbart på riktigt.

På 15 minuter introducerar vi ett nytt sätt att sälja på

Boka ett demo genom att fylla i din mailadress här:

Profiler kundanpassar innehållet

Ofta behöver säljare skapa anpassat innehåll till specifika möten. Utgångspunkten är fortfarande en central presentation som säljaren placerar sina egna slides till. Tillgängligt, anpassat och tidsbesparande för den enskilda säljaren.

Data hjälper er att förstå och förbättra

Omfattande innehåll som uppdateras ofta kan med fördel byggas upp med mallar skapade av ”grids” och som drivs med en excel-fil. På det här sättet blir komplext innehåll som produktkataloger avsevärt enklare att förvalta. Val av profil kan i sin tur skapa filtrering av vad som visas inför kund.

Uppdatera innehållet med en excel-fil

Beroende på den mall ni använder så ges möjligheter att integrera dokument och andra filer direkt på slides. Referenscase, produktblad, prislistor, videos url’er och motsvarande blir lättillgängligt och användbart på riktigt.

Gamla Torget 3
602 24 Norrköping
+46 (0)11 12 20 90

 

Gamla Torget 3
602 24 Norrköping
+46 (0)11 12 20 90