Väderprognoser vs. Säljprognoser

Väderprognoser vs. Säljprognoser

Dom kan vara lite problematiska båda två, sällan helt tillförlitliga. Väderprognosen får vi alla hantera, men för dig som är säljchef så är nog säljprognosen ett större problem. Godtyckliga värderingar och bedömningar av affärer, avslutsdatum som ständigt flyttas...
Definition: Sales Enablement

Definition: Sales Enablement

En sökning på det engelska begreppet av ”Sales enablement” ger en hel del träffar. Kategorin har under de senaste åren exploderat, men är fortfarande i sin linda i praktiskt användande och mognadsgrad hos många företag. Innebörden varierar lite beroende på om det är...

Samla in kunddata och skala upp er försäljning

En aktuell studie från McKinsey lyfter värden av att använda kunddata som ett strategiskt verktyg, där framgångsrika företag upplever både ökad tillväxt och högre marginaler som ett resultat. Ur ett marknadsperspektiv så är ju detta inget nytt under solen egentligen....
MAKE SALES GREAT AGAIN!

MAKE SALES GREAT AGAIN!

Den 10 februari öppnar vi upp dörrarna till våra nya lokaler i Norrköping. Vi brinner för försäljning och vill dela med oss av all kunskap som finns, därför har vi samlat ihop en rad experter inom olika delar av försäljning. Dessa kommer att presentera funktioner,...
Bäst effekt av ert CRM-verktyg

Bäst effekt av ert CRM-verktyg

Enligt Gartner kommer CRM-marknaden att fortsätta växa kraftigt under 2017. Andra undersökningar påvisar att majoriteten av företag över en viss storlek redan har implementerat ett CRM. Det finns egentligen hur mycket ”amazing” CRM-stats som helst; troligtvis använder...
Därför är data guldet för alla branscher

Därför är data guldet för alla branscher

Dagens Industri lyfter i artikeln ”Därför är data det nya guldet i musikbranschen” värdet av att ”söka nästa stora hit” med hjälp av data. Artikeln utgår från underhållningsbranschen. Bolag som Spotify, Netflix och Soundcloud nämns, vilka på olika sätt bygger sitt...
Hur förändrar man sitt sätt att sälja?

Hur förändrar man sitt sätt att sälja?

Att förutsättningarna för försäljning har förändrats kraftigt de senaste åren bör ingen som arbetar inom fältet ha missat. Redan 2011 proklamerade forskaren och docenten Jakob Rehme att säljkåren kommer att behöva anta en större roll i denna förändringsprocess för att...