Väderprognoser vs. Säljprognoser

Väderprognoser vs. Säljprognoser

Dom kan vara lite problematiska båda två, sällan helt tillförlitliga. Väderprognosen får vi alla hantera, men för dig som är säljchef så är nog säljprognosen ett större problem. Godtyckliga värderingar och bedömningar av affärer, avslutsdatum som ständigt flyttas...
Definition: Sales Enablement

Definition: Sales Enablement

En sökning på det engelska begreppet av ”Sales enablement” ger en hel del träffar. Kategorin har under de senaste åren exploderat, men är fortfarande i sin linda i praktiskt användande och mognadsgrad hos många företag. Innebörden varierar lite beroende på om det är...

Samla in kunddata och skala upp er försäljning

En aktuell studie från McKinsey lyfter värden av att använda kunddata som ett strategiskt verktyg, där framgångsrika företag upplever både ökad tillväxt och högre marginaler som ett resultat. Ur ett marknadsperspektiv så är ju detta inget nytt under solen egentligen....