Enligt Gartner kommer CRM-marknaden att fortsätta växa kraftigt under 2017. Andra undersökningar påvisar att majoriteten av företag över en viss storlek redan har implementerat ett CRM. Det finns egentligen hur mycket ”amazing” CRM-stats som helst; troligtvis använder ni själva redan ett.

För att klargöra; använt rätt så är ett CRM-verktyg ett värdefullt verktyg för säljaren i synnerhet, men likväl för alla övriga inblandade som behöver förstå sälj- och köpprocesser.

Den stora utmaningen för en framgångsrik implementering är människan i motsats till tekniken. En studie från Lunds Universitet lyfter just de enskilda användarna och deras incitament för att arbeta i systemet. Till den enskilda individens drivkrafter kommer även ett praktiskt moment, att på ett bra sätt föda systemet med relevanta uppgifter. Men att ändra ett mänskligt beteende är ibland det svåraste som finns, trots att det finns tydliga uppsidor av förändringen.

Så ett CRM är tyvärr aldrig bättre än hur det tillämpas.

CRM crm_yooba Yooba

En av våra egna påtagliga nyttor är att skapa mer kvalitativa kundinteraktioner genom att hjälpa våra kunder att förmedla värdet av deras erbjudande i mötet med deras köpare. Men en bra säljprocess är ju inte ett “one stop shop”, det är snarare en pågående process för att förbättra alla delar i den.
I teorin skapar vi värden på motsvarande sätt som ett CRM-verktyg. I praktiken skiljer sig dock Customer Relation Management- och Sales Performance Management-verktyg, men är definitivt del av samma ekosystem och med väldigt tydliga synergier.

Säljeffektivitet

Vi utgår från att det finns 2 övergripande perspektiv på ”säljeffektivitet”. Kvantitativa och kvalitativa. Konkret och förenklat – att utföra vissa arbetsmoment snabbare och att utföra det med högre kvalité.

I ett CRM-sammanhang så uppnår vi båda delarna. Genom att automatiskt samla in data från kundmöten så finns den alltid tillgänglig för de som behöver den. När en säljare slutar, vabbar eller är på semester. Därutöver så kan utvald information exporteras till befintliga system.

Säljaren belastas inte med tidskrävande administration, övriga inblandade får objektiv, ”ren, analys-färdig” data för affärskritiska beslut.

Att framgångsrikt implementera ett CRM-verktyg är en tung process med många kritiska faktorer, men framförallt med stora utmaningar att praktiskt använda det för att nå bäst effekt.