Definition: Sales Enablement

Definition: Sales Enablement

En sökning på det engelska begreppet av ”Sales enablement” ger en hel del träffar. Kategorin har under de senaste åren exploderat, men är fortfarande i sin linda i praktiskt användande och mognadsgrad hos många företag. Innebörden varierar lite beroende på om det är...

Case: Strategi, produktion, optimering för Orkla

Just nu är vi, mitt uppe i, ett spännande case som tickar av de flesta boxar i vårt erbjudande. Man kan se (sälj)effektiviteten utifrån 2 perspektiv: säljproduktivitet och värdeskapande. Med andra ord så ser vi på lösningar ska öka säljorganisationens produktivitet i...