Det här handlar absolut inte om CRM’ets vara eller icke vara. Inom kategorin ‘sales automation’ så är CRM-verktygen de mest etablerade inom säljorganisationer. Med all rätt, eftersom dessa utgör grunden i ett (framtida) ekosystem av säljfrämjande verktyg. Redan nu är det ett förträffligt medel för att samla organisationen kring en gemensam struktur och för att kunna bistå enskilda säljare och affärer för bästa resultat. Trots detta så är det en stor del implementeringar som misslyckas initialt. Siffrorna varierar i sin tur beroende på källa, men det är anmärkningsvärt många. Problemen landar sällan inte verktygens potentiella värden utan snarare om tydliga affärsmål, strategier för utrullningen och kanske framförallt bristen på individuella incitament för att använda verktygen i praktiken. Egentligen om att få in data och att använda den på rätt sätt.

Branschen själv hävdar att man är på väg att förflytta sig från ett ‘system of records’ till ‘seller empowerment och relationship building’. Det vill säga ett verktyg som inte bara ska vara användbart för säljledning och mer kvantitativ uppföljning, utan till reella nyttor för säljaren.

Så hur kan man optimera CRM-verktygets direkta effekt på försäljningen?

Självfallet finns många variabler som kan påverka, men i ett CRM som ‘stand alone’-produkt är dom inte helt givna och framförallt ur ett säljarfokus. Att ett CRM bidrar till en större förståelse för kunder och i synnerhet bättre dialoger låter bra i teorin, men är inte alltid lika skimrande i praktiken. Däremot genom att se på att skapa ett ekosystem med andra verktyg kopplat till ett CRM så finns flera direkta och affärsdrivande värden.

Att få in extern data till ett CRM får saker gjort
Att säljare ska mata in data i ett CRM är en stor utmaning. En integrering kan uppnå det automatiskt, kapar administrationen och frigör tid som ökar produktivitet. Det blir utfört och okonstruerat. Ur ett strategiskt perspektiv så ställs även kritiska frågor på sin spets. Vad är det vi behöver förstå, hur ska vi tolka insikter? Datan måste placeras in i ett affärskritiskt sammanhang för att nyttja kraften i CRM’et för att nå fler och bättre affärer. Detta blir ett steg vidare från ett traditionellt ‘inifrån-och-ut-tänk’ som fokuserar på kvantitativ data vilket sällan höjer kvalitén på säljinsatserna. Målet måste vara att leverera direkta och affärsdrivande insikter för säljare att prioritera sin tid och att ledning ska kunna se på mer kvalitativ data i motsats till antalet samtal eller bokade möten.

Vi har lanserat en online-version av Yooba Slides vilken vi har satt upp en första integration för. Som en förlängning av vår produkt som har fokuserat på säljmötet så handlar det här om att kunna följa upp en demo eller möte ett kvalitativt och effektivt sätt. Genom att distribuera ut en webbaserad presentation via mejl så får säljaren direkt notifikation om när och vad som har konsumerats av mottagaren.

Ni får exakt timing på återkoppling och förståelse för vad som är viktigt för era köpare. Kontakta oss för mer information!