Dagens Industri lyfter i artikeln ”Därför är data det nya guldet i musikbranschen” värdet av att ”söka nästa stora hit” med hjälp av data. Artikeln utgår från underhållningsbranschen. Bolag som Spotify, Netflix och Soundcloud nämns, vilka på olika sätt bygger sitt värde i bolaget genom användardata.

Men för att dra resonemanget ett varv till så är det ju applicerbart på all typ av värdeskapande – och utifrån vårt perspektiv väldigt tydligt när det kommer till försäljning.

Datadriven.

Ni själva har utvecklat en produkt som skapar ett värde – men hur bygger ni det värdet i dialogen med era kunder? Och lyckas ni förmedla det på ett kvalitativt och önskvärt sätt?

Ni måste, på en allt mer likriktad och konkurrensutsatt marknad, förstå vilka parametrar som samspelar i det upplevda värdet hos era möjliga köpare. Som en av våra kunder krasst konstaterade – ”alla våra konkurrenter kan bygga en bro, varför ska vi göra det åt dom?”.

Med andra ord måste man idag få större förståelse för vad som differentierar er från era konkurrenter. Det är inte enbart er produkt eller varumärket – det måste finnas något mer särskiljande och kännbart som blir drivande i era affärer och i mötet med potentiella köpare. Det är där vi ser den aggregerade datan från era kundinteraktioner som nyckeln till större framgång.

Förstå och förmedla era värden

Att förstå era värden är ett första steg och kanske rentav något som idag är etablerat och konsensus inom organisationen. Men givet detta måste man sedan kunna förmedla dessa värden på förståeligt och trovärdigt sätt.

Precis som Netflix, med all användardata faktiskt kan skapa en hel serie (storyn bygger på det som man vet tittarna vill se), så måste era säljare kunna berätta er story. Och göra det utifrån era potentiella köpares utmaningar – inte er produkt.