I ett av våra grannkontor sitter en norsk konsult. Typisk jordnära, extremt trevlig, men också extremt affärsdriven. Själv hävdar att han är framgångsrik eftersom han ‘inte är rädd att be sina kunder att bestämma sig’, men mitt intryck är också att han är väldigt metodisk. Han berättade att han ofta i möten med kunder räds att lämna en presentation för att visa något annat material, från annan plats eftersom det blir ett avbrott i hans ‘flow’ och att tekniken någonstans kan lagga när han ska hämta material från annan fil.

Min uppfattning stärks av hans berättelse. Även om ni har en en strukturerad filhanterare med i princip allt som säljaren kan behöva för att påverka kunder och affärer, så finns det praktiska problem med denna lösning.

  1. Man hittar inte det man söker efter där och då
  2. Man får ett avbrott under ett möte som gör att man tappar momentum

Vår mission bygger på potentialen i att fylla en presentation med ‘allt’ som behövs för att stötta upp ett säljsamtal. Själv brukar jag efter en tid i samarbete med kund, med hälften skämt och hälften allvar, säga att jag kommer bli mer rabiat. Presentationer måste fyllas med innehåll som verkligen gör skillnaden i kundmötet, det som skapar ‘tipping points’ för att säljaren ska stänga affärer. Det materialet måste finnas tillgängligt och integrerat i presentationen. Inte i ett externt filhanteringssystem.

Nyckelordet är ju tillgänglighet, men det måste också vara tillgängligt i praktiken.

Jag tror att de flesta som jobbar med kundkontakt känner igen sig i det kreativa flöde som kan uppstå när man gemensamt jobbar mot kundens mål. Att sen tappa det och som värsta konsekvens påverka affären ska inte kunna hända.

Min kollega David lyfter relaterade perspektiv i denna artikel på Säljarnas.