Att förutsättningarna för försäljning har förändrats kraftigt de senaste åren bör ingen som arbetar inom fältet ha missat. Redan 2011 proklamerade forskaren och docenten Jakob Rehme att säljkåren kommer att behöva anta en större roll i denna förändringsprocess för att kunna skapa högre värden i mötet med kund. En större konkurrensutsatt, global marknad är en del av förändringen som ligger bakom, även andelen brist på beslut (”no decision”), det vill säga oförmåga (eller kanske större försiktighet) för att gå vidare i affärer. Det går såklart att finna många fler tendenser och förklaringar beroende på produkten eller tjänsten man säljer.

Men en sak är säker; det kommer aldrig bli som förr och detta måste man försöka anpassa sig till.

Mindre kontinuerliga justeringar påskyndar “anpassningen”

Från vårt perspektiv ser även vi säljarens roll som den centrala för att i slutändan påverka resultatet. Men många mekanismer ska samverka och driva utvecklingen. Marknad måste stötta sälj, ledning måste stötta sälj och som den yttersta posten i mötet med kunden måste säljaren få med sig kunskap, rätt budskap och rätt verktyg som vägleder hen genom säljmötet.

Kanske sparkar jag in öppna dörrar(?), men det handlar om att synka och höja alla dessa delar några snäpp, att skapa en tydligare och mer förankrad säljkultur rakt igenom organisationen. Problemet landar väl snarare i att kunna realisera sin “anpassning”. Många förstår att man har problem, troligtvis vilka problem man har, men den stora utmaningen är ju att kunna ta tag i dessa.

Underlag för säljträning, säljmetodik

För att återknyta till det något svävande begreppet ”anpassning” så tror jag att man bör se på en förändringsprocess som är mer agil i dess form. I motsats till att gå in i en stor “change management”-process som är resurskrävande och riskfylld på många sätt. Återigen, att hitta medel och metoder som gradvis och framförallt med kontinuitet utvecklar ”sättet man säljer på”.

Insikt och acceptans är det första steget, det krävs för att kunna realisera även små (men viktiga) steg framåt. Finns det inte utrymme – då är det bara att springa vidare och förhoppningsvis snabbare. Går ni vidare så handlar det ju om att rannsaka och förstå var ni står idag och definitivt försöka skapa en större förståelse för era kunder – hur och varför de köper.

Moderna verktyg levererar fakta för beslutsunderlag

I en mer komplex värld så är inte gamla erfarenheter tillräckliga för att basera sina beslut på. Man måste ha ett mer gediget underlag – tydliga fakta och där spelar ny sofistikerad teknik en mer betydande roll. En faktor som vi själva ser på som utvecklare av teknik är just hur denna kan integreras med så enkelt insteg (kopplat till anpassningen) som möjligt, men alltid med ett väsentligt krav på affärsnytta.

Ren och rå data från säljaktiviteter skapar ju även internt en gemensam världsbild för hur saker och ting faktiskt förhåller sig och på så sätt skapa drivkrafter och en tydligare säljkultur rakt igenom alla led.