Försäljning: En konst eller vetenskap?

Försäljning: En konst eller vetenskap?

Beroende på produkt, individ och interna strukturer så kan man i de allra flesta fall se varierande drag av båda delarna. Om vi fortfarande håller oss i en generell kontext, men ser på hur modern och framgångsrik försäljning kan ske, så måste den bli mer...
Datadriven försäljning i praktiken

Datadriven försäljning i praktiken

”Big data” har vi lämnat därhän; nu råder istället hausse kring ”datadrivna” processer. I teorin ett konkret steg i rätt riktning från ett sammelsurium av ”Big data”. Men i praktiken inte helt enkelt att anpassa till den egna verksamheten och i synnerhet inte för att...
Personliga värden inom B2B-försäljning

Personliga värden inom B2B-försäljning

CEB har i en undersökning, på uppdrag av bland annat Google, lyft vikten av att kommunicera personliga värden i samband med kundmöten. Att överhuvudtaget kommunicera värden är såklart ett första mål att fokusera på, i motsats till att prata egenskaper och funktioner....
The Sales Conference 2015 – Smart B2B Selling

The Sales Conference 2015 – Smart B2B Selling

Den 17 November deltar vi på The Sales Conference på Munchenbryggeriet i Stockholm. “För åttonde året i rad öppnar ProSales med partners upp dörrarna till Nordens största konferens om Sales Excellence! Konferensen riktar sig till alla chefer och ledare som vill...