Att framgångsrika idrottare tränar kommer ju inte som någon överraskning. Talang kan ta de flesta långt, men det som särskiljer de allra bästa är många gånger deras vilja att utvecklas och den insats dom gör för att nå toppen. Hur kan ni utveckla era säljare så att dom alltid har förutsättningar att prestera på topp? Om vi tänker utifrån sport-analogin så kan vi säga att det finns inte några genvägar för att nå bästa resultat. Träning, förberedelse och kontinuerlig coachning är nyckelfaktorer som vägleder och utvecklar ett vinnande team.

Att skippa uppvärmningen och gå in på kundmötet; pitcha produkten, dess egenskaper och avsluta med “hur många ska ni ha?” är ett dyrbart misstag. Att säljare undviker att presentera vissa produkter för att dom inte förstår dom kan vara ännu dyrare misstag.

Era säljare måsta enkelt och kontinuerligt kunna tillskansa sig ny produktinformation för att kunna presentera denna med ett förtroende. Era säljare måste också förstå marknaden, kundens perspektiv och anpassa budskap och kunddialog till dessa.

Detta förutsätter träning och coachning. Och ur säljledningens perspektiv förståelse för vem som behöver coachning och på vad.

Så här skapar ni säljare i värdsklass:

  • Bygg in säljmanualer eller kommunikationsplattformar i säljpresentationer så att säljare löpande kan träna och utvecklas
  • Ny produktinformation kan kontinuerligt och enkelt tillgängligöras till säljare. Använd video, audio eller andra standardformat för detta
  • Underlag på individuella säljprestationer skapar förutsättningar för coachning där både säljare och ledning får ett tydligare resultatfokus
  • Få data på vad som i praktiken konverterar under kundmötet och applicera vinnartaktiker och strategier på övriga teamet.
  • Med rätt verktyg så kan nya säljare bli lönsamma snabbare

Med stöd av data från kundmötet kan vi hjälpa er att skapa en unik feedback loop som mäter och effektiviserar era säljresultat och där organisationen får ett mycket tydligare säljperspektiv.

align sälj, marknad, kund

Med gemensamma verktyg och drivkrafter kan ni skapa rätt vinnar- och säljkultur.