Våra kunder

En rad B2B-företag från olika segment använder Yooba. Det gemensamma är att dom har skapat ett nytt sätt att sälja, Yooba bidrar till att realisera dessa strategier.

“Greencarrier är nu mitt i en expansionsfas, och ser att ett strategiskt säljverktyg är av yttersta vikt – för att bl a på ett professionellt sätt stödja våra säljare och öka cross selling- möjligheten. 

Vi ser framför oss ett långt samarbete med Yooba – som partner i arbetet, och leverantör av verktyget som stödjer, förfinar och följer upp vår försäljning.”

Martin Svantesson

Chief commercial officer, Greencarrier Freight Service International AB

Dina kunder har en ny köpprocess – har du en ny säljprocess?

Gamla Torget 3
602 24 Norrköping
+46 (0)11 12 20 90

Gamla Torget 3
602 24 Norrköping
+46 (0)11 12 20 90