Vi skapar momentum i varje säljsamtal

Yooba är ett digitalt säljverktyg som hjälper er att prioritera rätt köpare och lönsamma affärer. Våra verktyg paketerar och distribuerar ert säljmaterial, validerar mottagarens intresse vid säljaktiviteter.

Eller ring 08 – 410 035 40

Organisera

Med Yooba paketarar ni ert sälj- och marknadsmaterial så att det är färdigt att använda, lätt att hitta och dela i dialog med köpare. Marknad får tydligare affärsfokus, säljare mer tid för sälj.

Prioritera

Vi tar in data från alla säljaktiviteter; personliga möten, webbmöten och delat material till prospekt. Insikter som hjälper er att värdera affärsmöjligheter.

Analysera

Ni får en mer realistisk förståelse för hur försäljningen ligger till. Hur ni kan påverka ert resultat. Underlag för att ständigt förbättra varje steg säljcykeln och mer realistiska säljprognoser.

På 20 minuter introducerar vi ett nytt sätt att sälja på

Allt säljmaterial organiserat och användbart

Med ramverk paketerar Yooba ert material så att det blir användbart för olika säljsituationer, anpassat för olika kanaler och steg i en säljprocess. Alla era säljare ska ha bästa förutsättningar att förmedla kunskap, förtroende och driva affärer framåt.

Ramverk

Vet du hur ni ska nå era säljmål?

Genom att distribuera era presentationer från Yoobas plattform så får ni tillbaka data på hur det används. Insikter i realtid som hjälper säljaren att påverka utfallet av enskilda affärer. Mätetal och strategiska beslutsunderlag för ledning och den långsiktiga utvecklingen av försäljningen.

CRM-integration kompletterar data

CRM-integration kompletterar data

Ert CRM är aldrig bättre än dess data. Med Yooba Slides integrerat mot ert CRM så loggas säljaktiviteter och kundinteraktioner direkt i CRM’et. Datan är på plats automatiskt, den kvalificerar direkt kunder och affärsmöjligheter samtidigt som ni får mer objektiva estimat och avslutsdatum.

Hur stort problem har ni med CRM-användandet?

Kraften i alla digitala verktyg kommer ofta från enkla incitament som driver användandet. Genom att leverera data och underlag som på ett väldigt tydligt sätt hjälper säljaren att lägga tiden på rätt affär vid rätt tidpunkt så har vi nått långt. Er CRM-investering får en helt annan bäring med effektivare säljarbete och större kontroll över säljprocessen.

Mallar enligt guidelines

Säljare ska sälja, inte skapa säljpresentationer. Det gör marknad. Ni får bättre kontroll över varumärkets profil och frigör värdefull säljtid. Våra ramverk är anpassade utifrån hur de ska användas i olika säljsituationer. Centralt styrt innehåll är alltid utgångspunkten

För säljare

Med Yooba guidar ni era kunder genom deras säljprocess. Tillgång till säljmaterialet som du behöver för detta är nyckeln, för att förklara och skapa förtroende för er som leverantör.

För marknad

Med Yooba får ni tydligare ett säljperspektiv med underlag på vad som skapar effekt och värden i kundinteraktioner. Dessutom en central, kontrollerad och uppdaterad källa för allt innehåll som används i mötet med kund.

För ledning

Med Yooba kan ni arbeta mer strategiskt och med en kontinuitet, baserat på data. Objektiva insikter ger beslutsunderlag för att kontinuerligt förädla säljprocessen, påverka säljcyklar och få rätt värderingar av affärsmöjligheter.

Gamla Torget 3
602 24 Norrköping
+46 (0)11 12 20 90

Gamla Torget 3
602 24 Norrköping
+46 (0)11 12 20 90